Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Programowanie dla Nauczycieli

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnego 2017-2018, w nowych planach nauczania przedmiotu informatyka programowanie będzie stałym elementem kształcenia. Rozszerzona podstawa programowa skierowana jest do uczniów już od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Głównym celem zmian i innowacji wprowadzonych w podstawie programowej będzie podniesienie poziomu sprawnego posługiwania się technologiami informatycznymi oraz pobudzenie logicznego myślenia, kreatywności i umiejętności wykorzystywania wiedzy programistycznej na innych przedmiotach.

Cel studiów: 
Celem jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia zajęć z programowania. Uczestnik pozna podstawy programowania wizualnego oraz zapozna się z bardziej zaawansowanymi językami programowania. Dodatkowo uczestnik zostanie wtajemniczony w badania użyteczności systemów informatycznych. 

Adresaci studiów:

 • nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z informatyki, matematyki, mechatroniki;
 • nauczyciele innych przedmiotów chcący nabyć umiejętności programistyczne;
 • osoby zainteresowane nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie programowania.

Ramowy program studiów:

1. Programowanie graficzne:

 • instalacja i uruchamianie programu Scrach
 • podstawowe instrukcje
 • instrukcje warunkowe
 • instrukcje pętli
 • generowanie kodu aplikacji
 • warsztat – przygotowanie scenariusza gry i implementacja w Scrach 

2. Tworzenie stron internetowych

 • przygotowanie środowiska programistycznego
 • hosting zewnętrzny
 • wprowadzenie do HTML
 • kaskadowe arkusze styli
 • podstawy języka PHP
 • relacyjne bazy danych
 • wprowadzenie do SQL
 • wzorzec Model-View-Controller
 • warsztat – zaprojektowanie i implementacja serwisu www 

3.    Aplikacje okienkowe w Javie:

 • przygotowanie środowiska programistycznego
 • podstawy składni języka Java
 • projektowanie aplikacji z użycie JavaFX
 • wykorzystanie Scene Builder do tworzenia interfejsów
 • wykorzystanie baz danych w Javie
 • warsztat – zaprojektowanie i implementacja aplikacji

4.    Projektowanie i programowanie systemów mechatronicznych

 • programowanie Programowalnych Sterowników Logicznych (PLC)
 • układy wykonawcze w systemach mechatronicznych
 • rozwiązania OpenHardware i OpenSoftware w systemach mechatronicznych
 • czujniki i sensory w systemach mechatronicznych
 • przemysłowy Internet Rzeczy(IIOT)
 • nowoczesne układy zasilania maszyn i urządzeń
 • protokoły i interfejsy komunikacyjne w mechatronice.
 • układy sterowania maszyn i urządzeń
 • warsztat 

5.    Aplikacje internetowe z Java i  Spring Boot

 • wprowadzenie (definicje, protokół http, koncepcja) 
 • bazy danych (definicje, relacyjne, nierelacyjne, silniki, ORM) 
 • walidacja (definicja, koncepcja) 
 • architektura REST (definicja, przypadku użycia, koncepcja, mobile itd.) 
 • frontend (ówczesne frontendy, koncepcja, AngularJS) 
 • bezpieczeństwo (przykłady ataków, jak się zabezpieczać, świadomość bycia bezpiecznym) 7. Warsztat (Java, Spring Boot, Hibernate, REST)

6.    Usability

 • czym jest usability 
 • eyetracking w ocenie systemu informatycznego 
 • EEG jako narzędzie oceny emocji powstałych podczas użytkowania systemu informatycznego 
 • warsztat – badanie użyteczności wybranego systemu informatycznego

7.    Metodyka nauczania
8.    Praktyka
9.    Pracownia dyplomowa (warunki zaliczenia)

 • implementacja systemu informatycznego w wybranej technologii 
 • przygotowanie dokumentacji 
 • prezentacja wyników prac na forum grupy  

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 190 + 60 praktyk