Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Wczesne Wspomaganie Dziecka z Wczesną Interwencją

Cel studiów:
Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania, oceny indywidualnych potrzeb dziecka i jego środowiska, projektowania a także realizacji zadań wieloprofilowego wspomagania rozwoju małego dziecka; nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Adresaci studiów:
Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, głównie dla pracowników ośrodków wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju małego dziecka , pedagogów, psychologów, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Uzyskiwane kwalifikacje:
Do diagnozy i wsparcia rozwoju małego dziecka w przedszkolu, szkole, ośrodku wczesnej interwencji, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ramowy program studiów:
Pedagogika specjalna
Psychologia rozwoju małego dziecka
Wybrane zagadnienia z patologii noworodka i neonatologii
Metodyka pracy z rodziną małego dziecka o zaburzonym rozwoju
Organizacja i standardy wczesnego wspomagania rozwoju
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna małego dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju poznawczego dziecka
Wybrane metody terapii
Fizjoterapia
Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem
Terapia dzieci z zaburzeniami widzenia
Terapia dzieci z zaburzeniami słuchu
Terapia w niepełnosprawnościach sprzężonych
Rehabilitacja logopedyczna dzieci z wadami wrodzonymi
Podstawy komunikacji alternatywnej
Praktyka
Seminarium

Forma zaliczenia:
Obecność na zajęciach, prace zaliczeniowe dotyczące objawów, diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz działań terapeutycznych a także złożenie pracy dyplomowej.

Ilość godzin: 350

Czas trwania: 3 semestry