Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Wiedza o Społeczeństwie i Wychowanie do Życia w Rodzinie

Cel studiów:
Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów "Wychowanie do życia w rodzinie" oraz "Wiedza o społeczeństwie" w szkołach. Studia stwarzają możliwość do poszerzenia wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć dyscyplin. Oprócz przygotowania merytorycznego pozwalają na doskonalenie umiejętności metodycznych.
 
Adresaci studiów:
Nauczyciele z wykształceniem wyższym chcący zdobyć kwalifikacje do nauczania przedmiotów Wiedza o Społeczeństwie i Wychowanie do Życia w Rodzinie.
Studia skierowane są również do nauczycieli, absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu "Wychowania do życia w rodzinie", zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji na poziomie studiów podyplomowych (możliwość zaliczenia przedmiotów z kursu kwalifikacyjnego).
 
Uzyskiwane uprawnienia:
Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie oraz Przygotowania do Życia w Rodzinie na wszystkich poziomach nauczania.
 
Ramowy pogram studiów:

Wprowadzenie do filozofii społecznej
Mechanizmy życia społecznego
Wstęp do prawa
Komunikacja społeczna
Zagadnienia biomedyczne
Zagadnienia seksuologiczne
Zagadnienia psychologiczno - pedagogiczne
Podstawy wychowania do życia w rodzinie
Systemy polityczne współczesnego świata
Podstawy ustrojowe i instytucjonalne UE
Wybrane problemy współczesnego świata
Teorie demokracji
System polityczno - administracyjny Polski
Przemiany w Polsce i świecie po 1989 r.
Edukacja regionalna
Doktryny i ruchy polityczne
Elementy ekonomii i gospodarki
Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie
Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
Praktyki pedagogiczne
Seminarium dyplomowe

Warunki zaliczenia:
praca dyplomowa
egzamin dyplomowy

Liczba godzin: 460

Czas trwania studiów: 3 semestry