Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Coaching w Biznesie

Coaching jest procesem dzięki któremu ludzie , zespoły i organizacje są w stanie osiągnąć maksymalne rezultaty poprzez świadomy rozwój swojego potencjału. W biznesie oznacza to dynamiczny rozwój zasobów ludzkich i wzrost efektywności. W sporcie - osiągnięcie pożądanych wyników i zwycięstwo. W życiu codziennym – przejęcie kontroli nad swoimi nawykami i możliwość realizacji wymarzonych celów. Dlatego też profesjonalny coach staje się jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów we współczesnym, zorientowanym na sukces świecie.


Cel studiów:
Główny cel studiów to przygotowanie absolwentów do prowadzenia profesjonalnego, skutecznego coachingu w biznesie, sporcie i w innych kontekstach takich jak rozwój kariery czy osiąganie celów prozdrowotnych poprzez wykształcenie kompetencji niezbędnych w efektywnym uczeniu i rozwijaniu innych.

Wykładowcy:
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez ekspertów- praktyków z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie coacha.


Korzyści dla studentów:
Praktyczne opanowanie unikalnych kompetencji takich jak przygotowanie i prowadzenie coachingu w różnych kontekstach. Dla menedżerów- umiejętność motywowania i rozwijania swoich zespołów, dla osób zajmujących się sportem – możliwość wyzwalania potencjału zespołów i zawodników i prowadzenia ich do zwycięstwa. Dla osób pracujących w sytuacjach pomocowych takich jak poradnictwo psychologiczne i terapia – rozwój warsztatu poprzez wykorzystanie nowych modeli narzędzi. Dla tych, którzy jeszcze poszukują swojego miejsca we współczesnym świecie jest to możliwość zdobycia wolnego dobrze opłacanego zawodu.


Adresaci:
Menedżerowie zarówno średniego jak i wyższego szczebla;
Menedżerowie sprzedaży, których jednym z zadań jest rozwijanie swoich pracowników;
Menedżerowie prowadzący coaching w terenie oraz Ci, którzy chcą nauczyć się jak rozwijać swoich pracowników i poprawiać ich wyniki;
Przedsiębiorcy i właściciele małych firm;
Wszyscy, którzy lubią pracować z ludźmi i chcieliby w przyszłości wykonywać zawód coacha;
Trenerzy i konsultanci przygotowujący i prowadzący szkolenia;
Trenerzy sportowi, selekcjonerzy i osoby specjalizujące się w coachingu sportowym;
Osoby, które zawodowo zajmują się pomaganiem innym i chcieliby rozszerzyć zakres swoich działań;

Program studiów i forma studiów:
Cechy wyróżniające programu: Przygotowanie absolwentów do prowadzenia profesjonalnego coachingu w bardzo różnorodnych kontekstach, zarówno w biznesie jak i w sporcie oraz tzw. live coachingu. W trakcie studiów uczestnicy będą mogli rozwijać umiejętności w wybranym przez siebie obszarze poprzez superwizję oraz tematy pracy własnej.
Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej w małych grupach.

Działanie i specyfika procesu coachingowego
Poziomy komunikacji
Budowanie relacji w modelu NLP – raport, dopasowanie i prowadzenie
Język w komunikacji - powierzchowna i głęboka struktura języka, modele językowe
Specyfika relacji coachingowej z klientem
Analiza transakcyjna w pracy trenera i coacha
Typy komunikacyjne – rozpoznawanie i dopasowanie
Cele i zadania nowoczesnego coachingu
Coaching w organizacji – organizacje i zespoły uczące się
Etyka pracy coacha
Struktura procesu coachingowego i sesji coachingowych
Budowanie relacji coachingowej i kontrakt rozwojowy
Definiowanie pola interwencji na poziomach logicznych
Coachig behawioralny – zmiana zachowań; metodologia i narzędzia
Analiza kontrastowa i przenoszenie zasobów
Coaching umiejętności i kompetencji – zmiana wewnętrznych strategii myślenia, generatory zmiany, wspieranie motywacji rozwojowej, „wewnętrzna gra”
Model GROW Johna Whitmore’a jako osiowa strategia sesji i procesu
Specyfika coachingu w różnych kontekstach - executive coaching, staff coaching, live coaching itp.
Coaching rozwoju kariery
Coaching w przywództwie
Projektowanie i wdrażanie systemów coachingu w organizacjach
Scenariusze sesji coachingowych
Coaching prowokatywny
Zadania i planowanie pracy własnej klienta
Praca na poziomie postaw, przekonań i wartości w coachingu
Efektywne wykorzystanie metafor w coachingu
Rekonstrukcja starych wzorców i praca na poziomie osobowości
Zaawansowane narzędzia językowe w pracy coacha
„Clean Coaching”, „Clean Language” Davida Grove i Model Retoryki
Wykorzystanie mediów w coachingu: mailing, telefon, skype – kiedy i jak korzystać w procesie
Zaawansowane narzędzia wizualizacji w coachingu sportowym i live coachingu
Trening mentalny sporcie i biznesie
Praca na linii czasu i techniki neuroprogramowania
Coaching z grupą
Moderowanie procesów kreatywności w grupie
Promocja i marketing usług coachingowych

Forma zaliczenia:
praca dyplomowa

Ilość godzin: 180

Czas trwania: 2 semestry