Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Logistyka i Transport

Cel studiów:
Przygotowanie do wykonywania zawodu logistyka, spedytora lub transportowca jako wysoko wykwalifikowanego specjalisty, a w dalszej kolejności także managera w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi, szczególnie w przedsiębiorstwach międzynarodowego i krajowego transportu osób lub rzeczy oraz w centrach logistycznych.

Adresaci studiów:
Studia kierowane są w pierwszej kolejności do licznego grona osób pracujących lub współpracujących z przedsiębiorstwami transportowymi, spedycyjnymi lub logistycznymi funkcjonującymi na rynku krajowym, wewnątrzwspólnotowym lub międzynarodowym.
Drugą grupę słuchaczy studiów stanowić powinni absolwenci studiów zawodowych, szczególnie z zakresu transportu, szeroko obecnie oferowanych na różnych kierunkach wielu publicznych i prywatnych uczelni w Polsce.

Korzyści dla słuchaczy:
Wyposażenie w/w grona osób w nowoczesną wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania coraz bardziej integrującego się rynku transportowego, powinno zaowocować dalszym wzrostem profesjonalizmu oferowanych usług, a w konsekwencji wzmocnieniem polskiego transportu na arenie międzynarodowej. Pragmatyczne traktowanie wiedzy oferowanej słuchaczom niniejszych studiów stanowi unikalne w skali całego kraju podejście do kształcenia wysokiej klasy specjalistów. Możliwość wyboru dodatkowych zajęć specjalizacyjnych gwarantuje przygotowanie oraz wiedzę i umiejętności związanych szczegółowo z logistyką lub transportem.

Ramowy program studiów:

Dostęp do zawodu w transporcie drogowym
Zarządzanie firmą transportową i spedycją - podejście praktyczne
Harmonogramowanie czasu pracy kierowców
Obsługa ładunków skonteneryzowanych
Procedury celne i przewozowe
Przewozy specjalne, ADR, ATP i zwierząt
Bezpieczeństwo prawne i rynkowe firm transportu drogowego
Spedycja krajowa i międzynarodowa
Transport multimodalny
Mocowanie ładunków i przewozy pojazdami nienormatywnymi
Ubezpieczenia w transporcie
INCOTERMS 2010
Gospodarka magazynowa
Logistyka produkcji
Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
Negocjacje w logistyce
Planowanie w logistyce
Podstawy logistyki
Prognozowanie logistyczne
Systemy Zarządzania Jakością ISO 22000
Zarządzanie łańcuchami dostaw
Zarządzanie zapasami w popycie zależnym i niezależnym
INTRASTAT – działanie systemu w Unii Europejskiej – obowiązki podmiotów
Komunikacja interpersonalna
Metodyka pisania pracy dyplomowych
Podstawy prawa (cywilnego, handlowego, pracy)
Zarządzanie strategiczne i operacyjne
Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:
Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Liczba godzin: 192/350

Czas trwania studiów: 2 semestry (lub 3 semestry dla nauczycieli)