Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem

Modułowe studia podyplomowe z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (b-learning)

Cel studiów:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług turystycznych i hotelarskich. Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa, psychologii z uwzględnieniem najnowszych trendów na rynku turystycznym.

Tak skonstruowany program umożliwia zarówno  przekazanie wiedzy  przydatnej  do otwarcia własnego biznesu turystycznego jak i pogłębienie wiedzy przydatnej w pracy w przedsiębiorstwach turystycznych.
 
Adresaci studiów:
właściciele i menedżerowie obiektów hotelarskich ( np. hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych),
właściciele i menedżerowie biur podróży (touroperatorów, pośredników turystycznych i agencji turystycznych),
osoby, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą w sektorze turystyki i hotelarstwa,
pracownicy sektora publicznego, administracji samorządowej, samorządu branżowego i lokalnych/regionalnych organizacji turystycznych, odpowiedzialnych za rozwój i promocję turystyki w regionie,
wszystkie osoby zainteresowani rozwojem kompetencji zawodowych,
wszystkie osoby, które chciałyby się przekwalifikować i pozyskać nowe kompetencje zawodowe w dziedzinie turystyki i hotelarstwa.

Ramowy program studiów:

Semestr pierwszy

MODUŁ I: Instytucjonalno-prawne otoczenie turystyki i hotelarstwa. Trendy w turystyce.
•Podstawowe pojęcia w turystyce i hotelarstwie.
•Ekonomiczne zagadnienia turystyki
•Współczesny rynek turystyczny i hotelarski
•Otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich  w Polsce
•Przedsiębiorstwa turystyczne i hotelarskie na rynku
•Kontakty międzykulturowe w turystyce i hotelarstwie
•Zrównoważony rozwój w turystyce i hotelarstwie
•Turystyka biznesowa
•Hotelarstwo ekskluzywne i luksusowe
•Rola transportu lotniczego, kolejowego, wodnego i drogowego w turystyce
•Potencjalni turystyce w Polsce: rynek Chin, Japonii i Indii
•Rozwój i potencjał rynku turystyki medycznej w Polsce i na świecie
•Społeczna odpowiedzialność biznesu  w branży turystycznej
•Nowe trendy w turystyce kulturalnej
•Turystyka trzeciego wieku, hotele rezydencjalne ”silver industry”


MODUŁ II: Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym.
•Planowanie: analiza otoczenia organizacji, wybrane metody zarządzania strategicznego (do wyboru: McKinsey, BCG, SPACE, TOWS/SWOT), strategia organizacji (misja, cele strategiczne, taktyczne, operacyjne).
•Organizowanie: role menadżera, typy struktur organizacyjnych, projektowanie struktury organizacyjnej.
•Motywowanie: metody i narzędzia motywacji.
•Kontrola: kontrola i controling działalności gospodarczej przedsiębiorstwa turystycznego.

MODUŁ III: Funkcjonowanie gastronomii hotelowej (wizyta studyjna w hotelu)
•Miejsce usługi gastronomicznej w usłudze hotelarskiej
•Możliwości podażowe  gastronomii hotelowej i ich wykorzystanie
•Organizacja gastronomii hotelowej
•Posiłki w ofercie gastronomii hotelowej
•Karta menu i zasady tworzenia
•Rodzaje menu w ofercie gastronomii hotelowej i zasady zestawiania menu
•Przygotowanie sali do obsługi konsumenta
•Zasady obsługi gościa
•Imprezy okolicznościowe w ofercie gastronomii hotelowej

MODUŁ IV: Marketing w turystyce i hotelarstwie. MICE
•Prawne aspekty tworzenia, promocji i sprzedaży produktów  turystycznych,
•Narzędzia marketingowe i zastosowanie w hotelarstwie.
•Plan marketingowy
•Instrumenty marketingu
•Segmentacja rynku
•Benchmarking
•PR i zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelarskim
•Rynek MICE (rynek imprez, eventów)
•Rola imprez MICE
•Oczekiwania organizatorów imprez
•Hotel jako podmiot kreujący rynek eventów
•Hotel jako uczestnik rynku eventów

MODUŁ V: Marketing internetowy. Technologie informatyczne w turystyce i hotelarstwie.
•Bezpieczeństwo informatyczne
•Internet w praktyce
•Marketing w wyszukiwarkach. Jak rozwiązać równanie SEM = SEO + PPC
•Grzechy główne reklamy w Internecie. Jak naprawdę zrobić porządną kampanie?
•Nie samym Facebookiem internauta żyje, czyli w których społecznościówkach warto zaistnieć
•Urządzenia mobilne a Interenet • Portale branżowe związane z HoReCa.
•CRS i GDS na przykładzie systemów Merlin X i Worldspan
•Internetowe systemy rezerwacji


Semestr drugi

MODUŁ VI: Organizacja pracy w recepcji i w pionie pobytowym.
•Rola i znaczenie recepcji w hotelu
•Prawidłowa organizacja pracy w recepcji
•Niezbędna dokumentacja potrzebna w recepcji
•Profesjonalna obsługa klienta przez telefon
•Psychologiczne aspekty obsługi gości hotelowych
•Etyka w zawodzie hotelarza
•Podstawy prawne dotyczące pracy w recepcji w zakładzie hotelarskim

MODUŁ VII: Kultura kulinarna. Trendy w gastronomii.
•Produkty lokalne i regionalne w UE
◦historia produktów chronionych,
◦korzyści z uczestnictwa w programach ochrony dla producentów i konsumentów,
◦przykłady chronionych prawem produktów w UE.
•Trzy rodzaje znaków i systemów ochrony:
◦Chronione Nazwy Pochodzenia i Chronione Oznaczenia Geograficzne,
◦Produkty ekologiczne,
◦Gwarantowane Tradycyjne Specjalności.
•Kuchnia regionalna Polski – podział na regiony
•Produkty regionalne i tradycyjne
•Organizacje wspierające kuchnie regionów
•Przykłady szlaków kulinarnych w Polsce
•Warsztaty: przygotowanie czterech potraw charakteryzujących wybrane regiony kulinarne Polski  - pracownia gastronomiczna + produkty

MODUŁ VIII: Komunikacja interpersonalna
•Komunikacja w zespole
•Komunikacyjne narzędzia zarządzania zespołem
•Sztuka budowania czytelnych komunikatów
•Budowanie pozytywnych relacji w zespole
•Asertywność w pracy kierownika zespołu - trudne sytuacje komunikacyjne
•Efektywna prezentacja
•Techniki argumentacji pomysłów i idei
•Lider a kierownik
•Atrybuty lidera
•Budowanie autorytetu lidera
•Skład zespołu – preferowane role w zespole
•Etapy budowy zespołu
•Style kierowania
•Wpływ hierarchii potrzeb na zaangażowania członków zespołu
•Czynniki higieniczne i motywujące do pracy
•Rodzaje konfliktów w zespołach projektowych (konflikty konstruktywne i destruktywne)
•Geneza konfliktów (podłoże funkcjonalno-organizacyjne, podłoże psychologiczne)
•Zapobieganie konfliktom
•Techniki łagodzenia / likwidacji konfliktów – rola kierownika

MODUŁ IX Prowadzenie przedsiębiorstwa turystycznego. Case study
•Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
•Obsługa klienta
•Organizacja imprez i usług turystycznych
•Geografia turystyczna. Regiony turystyczne świata.
•Rola pilota i przewodnika w realizacji imprezy turystycznej
•Ubezpieczenia w turystyce

MODUŁ X Prowadzenie przedsiębiorstwa hotelowego. Case study
•Prawne zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa
•Struktura organizacyjna
•Kompetencje kadry zarządzającej
•Potencjał przedsiębiorstwa
•Zarządzanie strategiczne
•Zarządzanie marketingowe
•Zarządzanie operacyjne
•Wskaźniki efektywności stosowane w hotelarstwie i ich interpretacja
•Revenue Management
•Case study – rynek hotelarski

 

Forma zaliczenia:
•uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów
•praca dyplomowa
 

Liczba godzin:
2 semestry 204 h (180h w kontakcie bezpośrednim + 24h b-learning),
 

Czas trwania: 2 semestry