Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem

Modułowe studia podyplomowe z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (b-learning)

Cel studiów:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług turystycznych i hotelarskich. Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa, psychologii z uwzględnieniem najnowszych trendów na rynku turystycznym.

Tak skonstruowany program umożliwia zarówno  przekazanie wiedzy  przydatnej  do otwarcia własnego biznesu turystycznego jak i pogłębienie wiedzy przydatnej w pracy w przedsiębiorstwach turystycznych.

Uzyskiwane uprawnienia:
Studia 3 - semestralne umożliwiają zdobycie kwalifikacji do nauczania przedmiotów z zakresu Turystyki i Hotelarstwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 
Adresaci studiów:

nauczyciele, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania przedmów z dziedziny turystyki i hotelarstwa,
właściciele i menedżerowie obiektów hotelarskich ( np. hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych),
właściciele i menedżerowie biur podróży (touroperatorów, pośredników turystycznych i agencji turystycznych),
osoby, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą w sektorze turystyki i hotelarstwa,
pracownicy sektora publicznego, administracji samorządowej, samorządu branżowego i lokalnych/regionalnych organizacji turystycznych, odpowiedzialnych za rozwój i promocję turystyki w regionie,
wszystkie osoby zainteresowani rozwojem kompetencji zawodowych,
wszystkie osoby, które chciałyby się przekwalifikować i pozyskać nowe kompetencje zawodowe w dziedzinie turystyki i hotelarstwa.

Ramowy program studiów:

Semestr pierwszy

MODUŁ I: Instytucjonalno-prawne otoczenie turystyki i hotelarstwa. Trendy w turystyce.
trener: Agnieszka Walczak-Beszczyńska
•Podstawowe pojęcia w turystyce i hotelarstwie.
•Ekonomiczne zagadnienia turystyki
•Współczesny rynek turystyczny i hotelarski
•Otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich  w Polsce
•Przedsiębiorstwa turystyczne i hotelarskie na rynku
•Kontakty międzykulturowe w turystyce i hotelarstwie
•Zrównoważony rozwój w turystyce i hotelarstwie
•Turystyka biznesowa
•Hotelarstwo ekskluzywne i luksusowe
•Rola transportu lotniczego, kolejowego, wodnego i drogowego w turystyce
•Potencjalni turystyce w Polsce: rynek Chin, Japonii i Indii
•Rozwój i potencjał rynku turystyki medycznej w Polsce i na świecie
•Społeczna odpowiedzialność biznesu  w branży turystycznej
•Nowe trendy w turystyce kulturalnej
•Turystyka trzeciego wieku, hotele rezydencjalne ”silver industry”


MODUŁ II: Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym.
trener dr Mariusz Barczak
•Planowanie: analiza otoczenia organizacji, wybrane metody zarządzania strategicznego (do wyboru: McKinsey, BCG, SPACE, TOWS/SWOT), strategia organizacji (misja, cele strategiczne, taktyczne, operacyjne).
•Organizowanie: role menadżera, typy struktur organizacyjnych, projektowanie struktury organizacyjnej.
•Motywowanie: metody i narzędzia motywacji.
•Kontrola: kontrola i controling działalności gospodarczej przedsiębiorstwa turystycznego.

MODUŁ III: Funkcjonowanie gastronomii hotelowej (wizyta studyjna w hotelu)
trener Izabela Klinger
•Miejsce usługi gastronomicznej w usłudze hotelarskiej
•Możliwości podażowe  gastronomii hotelowej i ich wykorzystanie
•Organizacja gastronomii hotelowej
•Posiłki w ofercie gastronomii hotelowej
•Karta menu i zasady tworzenia
•Rodzaje menu w ofercie gastronomii hotelowej i zasady zestawiania menu
•Przygotowanie sali do obsługi konsumenta
•Zasady obsługi gościa
•Imprezy okolicznościowe w ofercie gastronomii hotelowej

MODUŁ IV: Marketing w turystyce i hotelarstwie. MICE
trener Michał Walczak
•Prawne aspekty tworzenia, promocji i sprzedaży produktów  turystycznych,
•Narzędzia marketingowe i zastosowanie w hotelarstwie.
•Plan marketingowy
•Instrumenty marketingu
•Segmentacja rynku
•Benchmarking
•PR i zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelarskim
•Rynek MICE (rynek imprez, eventów)
•Rola imprez MICE
•Oczekiwania organizatorów imprez
•Hotel jako podmiot kreujący rynek eventów
•Hotel jako uczestnik rynku eventów

MODUŁ V: Marketing internetowy. Technologie informatyczne w turystyce i hotelarstwie.
trener Jacek Rudniewski
•Bezpieczeństwo informatyczne
•Internet w praktyce
•Marketing w wyszukiwarkach. Jak rozwiązać równanie SEM = SEO + PPC
•Grzechy główne reklamy w Internecie. Jak naprawdę zrobić porządną kampanie?
•Nie samym Facebookiem internauta żyje, czyli w których społecznościówkach warto zaistnieć
•Urządzenia mobilne a Interenet • Portale branżowe związane z HoReCa.
•CRS i GDS na przykładzie systemów Merlin X i Worldspan
•Internetowe systemy rezerwacji


Semestr drugi

MODUŁ VI: Organizacja pracy w recepcji i w pionie pobytowym.
trener Magdalena Marszańska
•Rola i znaczenie recepcji w hotelu
•Prawidłowa organizacja pracy w recepcji
•Niezbędna dokumentacja potrzebna w recepcji
•Profesjonalna obsługa klienta przez telefon
•Psychologiczne aspekty obsługi gości hotelowych
•Etyka w zawodzie hotelarza
•Podstawy prawne dotyczące pracy w recepcji w zakładzie hotelarskim

MODUŁ VII: Kultura kulinarna. Trendy w gastronomii.
trener: Mariusz Marszański
•Produkty lokalne i regionalne w UE
◦historia produktów chronionych,
◦korzyści z uczestnictwa w programach ochrony dla producentów i konsumentów,
◦przykłady chronionych prawem produktów w UE.
•Trzy rodzaje znaków i systemów ochrony:
◦Chronione Nazwy Pochodzenia i Chronione Oznaczenia Geograficzne,
◦Produkty ekologiczne,
◦Gwarantowane Tradycyjne Specjalności.
•Kuchnia regionalna Polski – podział na regiony
•Produkty regionalne i tradycyjne
•Organizacje wspierające kuchnie regionów
•Przykłady szlaków kulinarnych w Polsce
•Warsztaty: przygotowanie czterech potraw charakteryzujących wybrane regiony kulinarne Polski  - pracownia gastronomiczna + produkty

MODUŁ VIII: Komunikacja interpersonalna
trener:Joanna Baranowska
•Komunikacja w zespole
•Komunikacyjne narzędzia zarządzania zespołem
•Sztuka budowania czytelnych komunikatów
•Budowanie pozytywnych relacji w zespole
•Asertywność w pracy kierownika zespołu - trudne sytuacje komunikacyjne
•Efektywna prezentacja
•Techniki argumentacji pomysłów i idei
•Lider a kierownik
•Atrybuty lidera
•Budowanie autorytetu lidera
•Skład zespołu – preferowane role w zespole
•Etapy budowy zespołu
•Style kierowania
•Wpływ hierarchii potrzeb na zaangażowania członków zespołu
•Czynniki higieniczne i motywujące do pracy
•Rodzaje konfliktów w zespołach projektowych (konflikty konstruktywne i destruktywne)
•Geneza konfliktów (podłoże funkcjonalno-organizacyjne, podłoże psychologiczne)
•Zapobieganie konfliktom
•Techniki łagodzenia / likwidacji konfliktów – rola kierownika

MODUŁ IX Prowadzenie przedsiębiorstwa turystycznego. Case study
trener Tomasz Topoliński
•Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
•Obsługa klienta
•Organizacja imprez i usług turystycznych
•Geografia turystyczna. Regiony turystyczne świata.
•Rola pilota i przewodnika w realizacji imprezy turystycznej
•Ubezpieczenia w turystyce

MODUŁ X Prowadzenie przedsiębiorstwa hotelowego. Case study
trener: Michał Walczak
•Prawne zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa
•Struktura organizacyjna
•Kompetencje kadry zarządzającej
•Potencjał przedsiębiorstwa
•Zarządzanie strategiczne
•Zarządzanie marketingowe
•Zarządzanie operacyjne
•Wskaźniki efektywności stosowane w hotelarstwie i ich interpretacja
•Revenue Management
•Case study – rynek hotelarski

Semestr trzeci

MODUŁ XI nauczycielski Nowe media w edukacji
trener: Jacek Rudniewski
•Czy można on-line uczyć gry w Zośkę?
•Social Media w edukacji
•Systemy prezentacji Prezi i PowerPoint
•Praca w chmurze
•Narzędzia Google
•Platformy zdalnego nauczania
•Tablica interaktywna

MODUŁ XII nauczycielski  Wybrane problemy pracy pedagogicznej współczesnego nauczyciela
trener: dr Alicja Kozubska
•Po co nauczycielowi pedagogika?
•Czy szkoła jest środowiskiem wychowawczym?
•Ukryty program szkoły
•Współpraca podmiotów edukacyjnych - między tradycją a nowoczesnością
•Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
•Zachowanie ładu i dyscypliny w klasie szkolnej
•Emisja głosu w pracy nauczyciela

Forma zaliczenia:
•uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów
•praca dyplomowa
•zaliczenie praktyk  120h (dla słuchaczy III semestralnych studiów - uzyskania uprawnień przez nauczycieli do nauczania z dziedziny turystyki i hotelarstwa )

Liczba godzin:
2 semestry 204 h (180h w kontakcie bezpośrednim + 24h b-learning),
3 semestry 204 h (196h + 24h b-learning) + 154h semestr nauczycielski))

Czas trwania:
Studia podyplomowe (dwa warianty)
I.Dwusemestralne: 10 modułów (zjazdy sobota, niedziela), 2 semestry 204 h (180h w kontakcie bezpośrednim + 24h b-learning)
II.Trzysemestralne (uzyskanie uprawnień przez nauczycieli do nauczania z dziedziny turystyki i hotelarstwa): 12 modułów ((zjazdy sobota, niedziela, 3 semestry 204 h (196h + 24h b-learning) + 154h semestr nauczycielski))

Trenerzy:

Joanna Baranowska

Absolwentka politologii Akademii Bydgoskiej. Na co dzień prowadzi zajęcia z polityki turystycznej, współczesnych systemów politycznych i technik komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji w Wyższej Szkole Gospodarki  a także pracownik Ośrodka Nowych Technologii Edukacyjnych WSG w Bydgoszczy. Praktyk w dziedzinie bezpośredniej obsługi klienta w instytucjach bankowych i hotelach. Uwielbia czytać, zwłaszcza kryminały i pasjonuje się polityką zwłaszcza relacjami polsko-amerykańskimi w zakresie bezpieczeństwa.
 
dr Mariusz Barczak

Doktor nauk ekonomicznych;  od 2006 r. związany z Katedrą Gospodarki Turystycznej WSG w Bydgoszczy; członek zarządu Klastra Turystycznego Obszaru BIT; autor publikacji z zakresu zarządzania strategicznego, konkurencji i kooperacji na obszarach recepcji turystycznej; prowadzi warsztaty i zajęcia z zarządzania (strategicznego, projektami), elementów przedsiębiorczości oraz metodologii badań naukowych.
 
Izabela Klinger

Absolwentka Wydziału Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Ukończone specjalności Hotelarstwo oraz Zarządzanie Personelem w Usługach. Kariera zawodowa związana z hotelarstwem i gastronomią w hotelu czterogwiazdkowym. Doświadczenie obejmuje 24 lata pracy na różnych stanowiskach. Od 19 lat zarządza i koordynuje pracą 30 - osobowej grupy pracowników. Odpowiedzialna za funkcjonowanie gastronomii, sprzedaż i organizację konferencji i eventów w Hotelu. Na co dzień osoba niebojąca się nowych wyzwań. Zainteresowania: podróże, kulinaria, film.

dr Alicja Kozubska

Profesor WSG, mgr pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w zakresie resocjalizacji, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Gdański). Autorka ponad 60 artykułów, 1 monografii , współautorka 2 książek: „Nauczyciel w drodze do profesjonalizmu” (2014) i „Artystyczny uniwersytet dziecka i rodzica”(2014), redaktorka 2 publikacji zwartych. Współtwórca jednego z pierwszych w Polsce Uniwersytetu Rodzinnego, recenzent „Rocznika Andragogicznego”, twórca i współtwórca wielu programów studiów podyplomowych, ekspert i konsultant w projektach badawczych. Problematyka badawcza koncentruje się wokół: uwarunkowań pracy nauczyciela-wychowawcy; jakości kształcenia; współpracy podmiotów edukacyjnych i zakłóceń funkcjonowania rodziny. Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące: emisji głosu, pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze oraz doskonalenia współpracy rodziny i szkoły. Pełniła funkcję Pełnomocnika Wojewody ds. Rodziny, pracowała w internacie z dziećmi głuchoniewidomymi, w szkole ponagimnazjalnej jako nauczyciel przedmiotu.  Kształcenie innych spostrzega wielowymiarowo: jako szansę na własny ustawiczny rozwój (konieczny w tym zawodzie); szansę wpływania na innych, pomagania im w wydobywaniu swoich potencjałów oraz spotkanie z drugim człowiekiem, które dla każdej ze stron może okazać się ważne.

Magdalena Marszańska

Absolwentka Wydziału Ekonomii, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wieloletni pracownik czterogwiazdkowych hoteli, nauczyciel akademicki od 2008 roku. Lubi robótki ręczne i powstawanie czegoś nowego z niczego, lubi pływanie w ciepłym morzu i uwielbia Hiszpanię – kulturę, język i smaki, porozumiewa się w kilku językach obcych.
 
Mariusz Marszański

Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Związany od początku swojego życia zawodowego z obiektami hotelarskimi i gastronomicznymi, prowadził i otwierał wiele obiektów, od 2007 zajmuje się szkoleniami personelu z branży i jest nauczycielem akademickim. Obecnie zarządza resto-barem Karramba. Pasjonat kuchni regionalnych i szlaków turystycznych z nimi związanych, słucha radiowej trójki i marzy o podróży do Australii.
 
Jacek Rudniewski

Z wykształcenia inżynier mechanik. Przezpierwszych 15 lat pracy zawodowej związany z przemysłem. Od połowy lat 90 prowadzi szkolenia, głównie z zakresu informatyki. Od 2001 roku związany z Wyższą Szkołą Gospodarki. Przez pierwszych 5 lat dyrektor obsługi informatycznej uczelni, od lutego 2006 roku kieruje Ośrodkiem Nowych Technologii Edukacyjnych. Jest też wykładowcą WSG z przedmiotów informatycznych. Od ponad 10 lat prowadzi zajęcia z przedmiotów związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w bardzo szeroko pojętej branży turystycznej. W chwilach wolnych fotografuje wszystko co nie zdąży uciec, wciska się do każdej dziury w ziemi oraz przemieszcza się do różnych interesujących miejsc na Ziemi. Ostatnio co raz częściej przygląda się rakom i rybom i innym stworzeniom na dnie jezior i oceanów.
 
Tomasz Topoliński

Właściciel biura podróży, od wielu lat związany z branżą turystyczną. Pasjonat organizacji podróży.
Od 1994 rozpoczął pracę jako wykładowca języka niemieckiego, później związany z turystyką od 1994 roku, od 1996 właściciel biura podróży. Zarządza i koordynuję pracą 2 oddziałów. Dwudziestoletnie doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta. Praktyk w prowadzeniu sprzedaży i tworzeniu produktów turystycznych klientowi indywidualnemu i korporacyjnemu. Pasja to podróżowanie, szczególnie bliski kierunek to USA.
 
Michał Walczak

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny).

Od ponad dwudziestu lat związany zawodowy z hotelarstwem – hotele czterogwiazdkowe. Pierwsze lata to zdobywanie umiejętności i doświadczeń na stanowiskach operacyjnych w gastronomii (kelner, barman), housekeepingu, recepcji (recepcjonista). 10 letnie doświadczenie jako kierownik recepcji. Od ośmiu lat zarządzanie przedsiębiorstwem hotelowym. Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Specjalizuje się także w doradztwie oraz szkoleniach w zakresie organizacji pracy w hotelu, standardach obsługi, zastosowaniu marketingu oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem hotelowym.

Pasje: podróże małe i duże, muzyka, polska i skandynawska literatura kryminalna, miksologia

Agnieszka Walczak-Beszczyńska (menadżer kierunku):

Absolwentka Wydziału Ekonomii, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie ekonomiki turystyki, rynku pracy oraz trendów w turystyce. Na dorobek zawodowy składa się wieloletnie doświadczenie w zakresie samodzielnego prowadzenia projektów i wdrożeń systemów kształcenia m.in. w WSG w Bydgoszczy. Przewodnicząca Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Pasje: organizacja podróży, czytanie książek (reportaże), zapewnienie szczęścia domowemu kotu.

 
Efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

Zdobywa wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach organizowania i zarządzania w organizacjach turystycznych oraz ogólną wiedzę dotyczącą ekonomicznych, prawnych, społecznych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju turystyki, poszerza specjalistyczną wiedzę niezbędną w procesach zarządzania organizacją;
Zna terminologię używaną w turystyce i hotelarstwie ; ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach oraz aktualnie
Ma wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania organizacją turystyczną, zna regulacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia usług turystycznych
Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu  niezbędną dla rozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk i procesów gospodarczych w obszarze turystyki

w zakresie umiejętności:

Potrafi ocenić jakość wybranych produktów, usług i systemów stosowanych w turystyce i hotelarstwie
Potrafi dokonać oceny atrakcyjności potencjału turystycznego, zaproponować produkty i metody ich promocji
Potrafi wskazać, zweryfikować i zaprojektować etapy procesu zarządzania i także podstawowe procedury, zasoby materialne i ludzkie w turystyce i hotelarstwie

w zakresie kompetencji społecznych:

Ma świadomość ważności i rozumie społeczne, ekonomiczne i polityczne aspekty i skutki rozwoju usług turystyczno-hotelarskich, w tym jej wpływu na środowisko
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, realizuje zadania zawodowe profesjonalnie i zgodnie z podstawowymi zasadami etyki zawodowej