Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Choreoterapia - Pedagogika Tańca

Cel studiów:

Absolwent specjalności – choreoterapia zostaje wyposażony w wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne z zakresu terapii poprzez taniec i ruch. Rozumiejąc ideę terapii tańcem potrafi wykorzystać zasady terapeutyczne w opiece i w pracy z osobą chorą. Umie posługiwać się różnymi rodzajami tańca, układami choreograficznymi jako metodami psychoterapii. Rozwija zdolności komunikacyjne, wrażliwość oraz profesjonalizm w nawiązywaniu relacji terapeutycznej poprzez taniec. Zostaje przygotowany do pracy z osobami np. z zaburzeniami emocjonalnymi, dolegliwościami fizycznymi, wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, dla których terapia tańcem stanowi ważny element integralnej i kompleksowej rehabilitacji.
Studia te wyposażą w wiedzę i umiejętności z zakresu technik i form tańca oraz norm obowiązujących w poszczególnych jego gatunkach, pomogą w prowadzeniu grup tanecznych i wykorzystaniu tańca w procesie wychowawczym i rozwoju osobistym.
Ćwiczenia z choreoterapii, taneczne mogą stanowić również część zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego.
Choreoterapia jest specjalnością, która zdobywa coraz to większe uznanie szerokiego grona specjalistów, wychodzi jednocześnie naprzeciw potrzebom społecznym uwzględniającym ogromne znaczenie tańca i muzyki dla pełnego zdrowia człowieka.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, a w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych, kuratorów zawodowych, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ramowy program:

Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki
Wprowadzenie do choreoterapii
Historia tańca
Metody choreoterapii
Elementy psychologii rozwojowej i klinicznej
Podstawy terapii pedagogicznej
Emisja i higiena głosu
Rytmika w terapii
Tańce różnych narodów
Tańce towarzyskie standardowe
Polskie tańce narodowe
Tańce towarzyskie latynoamerykańskie
Taniec jazzowy
Terapia akustyczno-wibracyjna
Taniec współczesny
Tańce regionalne
Tańce historyczne
Taniec terapeutyczny
Fitness
Metodyka nauczania tańca
Kompozycja tańca i choreografia
Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

Praca dyplomowa
Praktyki

Liczba semestrów: 2

Ilość godzin: 310 godz.