Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Studia Podyplomowe

Obszar studiów

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Stosowanych WSG w Działdowie:

 

ZASADY REKRUTACJI:

Warunki przyjęcia:
Studia Podyplomowe adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (dyplom licencjata, inżyniera lub magistra).

Opłata za naukę składa się z:

* Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia studiów.

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy - pobierz tutaj
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • dowód uiszczenia opłaty wpisowej na rachunek Uczelni

Numer rachunku do wpłat wpisowego:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Nr konta: 78 1090 1072 0000 0001 1991 0698
WZ WBK
z dopiskiem: SP - WPISOWE - /nazwa kierunku studiów podyplomowych/Działdowo

⇒cofnij